Twoje Serce Ożyje # Ks Piotr Pawlukiewicz

0
35
Twoje-Serce-ożyje-bogtube-blogbogtue-blog-ks-Piotr-Pawlukiewicz

Mateusz 16,21-27

Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty:

– Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra:

– Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów:

– Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. 

 Twoje Serce Ożyje # Ks Piotr Pawlukiewicz

Twoje serce ożyje

Zaczekaj...
O wszystkim co pojawi się w Internecie na temat kazań, konferencji, książek i wartościowych audiobooków napiszemy do Ciebie.
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

NAPISZ CO MYŚLISZ...

CommentLuv badge