Trwaj w Świetle Mojej Obecności

0
31
Trwaj-w-swietle-Mojej-Obecnosci-bogtube

PRZY IDŹ DO MNIE, gdy przygniata cię ciężar twoich win. Wyznaj Mi swoje grzechy, które znam doskonale, zanim cokolwiek powiesz.

Trwaj w Świetle Mojej Obecności

Trwaj w Świetle Mojej Obecności, przyjmując Moje wybaczenie i poddając się Mojej oczyszczającej i uzdrawiającej Mocy.

Pamiętaj, że okryłem cię płaszczem sprawiedliwości, więc nic nie może cię ode Mnie oddzielić. Ilekroć potykasz się lub upadasz, jestem przy tobie, aby ci pomóc.

Człowiek ma tendencję do skrywania się przed własnymi grzechami, szukając schronienia w mroku. Tam zaczyna sobie pobłażać: użala się nad sobą, wytyka sobie winy i grzęźnie w nienawiści do samego siebie lub wypiera się swoich przewinień i nabiera przekonania o własnej nieomylności.

Ale Ja jestem Światłością świata – Światłością, która zwycięża ciemność. Zbliż się do Mnie i trwaj w Moim Blasku, który rozprasza mrok i napełnia cię Pokojem.

I Jan 1,7
Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.

Iz 61,10
Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.

Jan 8,12
A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.

Zaczekaj...
O wszystkim co pojawi się w Internecie na temat kazań, konferencji, książek i wartościowych audiobooków napiszemy do Ciebie.
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

NAPISZ CO MYŚLISZ...

CommentLuv badge